Skip links
a group of rocks sitting on top of a beach

Skalowanie i digitalizacja biznesu

  1. Analiza istniejących procesów

Aby móc rozwijać się nawet w czasach obecnego kryzysu, firmy muszą aktywnie wdrażać cyfryzację. Maksymalną wydajność można osiągnąć tylko dzięki pełnej automatyzacji i inteligentnym procesom. Pierwszym krokiem w kierunku sprawnej firmy jest analiza i dokumentacja standardów codziennej rutyny w działaniu. Skalowanie nie polega na wymyślaniu firmy na nowo, ale na rozszerzaniu tego, co już działa.

2 Automatyzacja poprzez systemy informatyczne

JAk największa ilość procesów, takich jak obsługa, powiadomienia czy wymiana danych, powinna zostać zautomatyzowana przez systemy informatyczne. Na przykład automatyczne powiadomienia push na telefony komórkowe zamiast informacji słownych. System informatyczny może to zrobić szybciej, taniej i bardziej bezbłędnie niż człowiek. Jednocześnie pracownicy są dostępni do ważniejszych zadań.

3 Zdigitalizowane szkolenia i dalsze kształcenie

Kolejna ważna sprawa dotyczy częściowej automatyzacji – pracownicy otrzymują wsparcie od oprogramowania, jeśli proces nie może być w pełni zautomatyzowany. Przykładami są cyfrowe listy kontrolne, automatyczne przypomnienia i standardowe odpowiedzi przy obsłudze klienta. Dzięki temu firma staje się bardziej zorganizowana, szybsza i bardziej odporna na błędy. 

4 Marketing online

Kolejnym etapem jest stworzenie cyfrowej platformy szkoleniowej. Dzięki formatom wideo, szablonom i listom kontrolnym można wprowadzić nowych pracowników w standardy i kulturę firmy. Ponadto dla niektórych działów mogą być organizowane specjalne wirtualne szkolenia.Stworzenie platformy może na początku oznaczać więcej pracy, aby następnie skrócić czas szkolenia nowych pracowników z pół roku do dwóch tygodni, jednocześnie specjaliści nie są zaangażowani w szkolenie. Dzięki dobrym szkoleniom online firmy nie są już zależne od wysoce konkurencyjnych wyszkolonych specjalistów, ale mogą również zatrudniać w niektórych obszarach nowych pracowników i pracowników o niskich kwalifikacjach, co minimalizuje koszty rekrutacji.

5 Automatyzacja reklamy

Automatyzacja poprzez płatny marketing online . W ten sposób można automatycznie wygenerować większą widoczność, a firmy mogą się rozwijać i zaspokajać trzy do pięciu razy większy popyt.

Leave a comment