navigate_before
navigate_next
arrow_back

Waves Group

Dofinansowania

Zastanawiasz się czy dofinansowania są dla Ciebie?
Zadzwoń do nas i porozmawiamy.
Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Waves Group pomaga w pozyskiwaniu środków zarówno z Bazy Usług Rozwojowych jak i Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

O środki na dofinansowanie może starać się zarówno mikro, małe jak i średnie przedsiębiorstwo. W niektórych przypadkach może być to również osoba fizyczna.

Środki można przeznaczyć na rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie kształcenia ustawicznego, oraz na ich realizację. Zakresem kształcenia są kursy i studia podyplomowe, egzaminy potwierdzające odbyte szkolenia.

O pomoc w 2020 roku  mogą ubiegać się pracodawcy, którzy spełniają Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone na 2020 rok  przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

3) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (https://barometrzawodow.pl/);

4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

6)  wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Z BUR można korzystać przy okazji dofinansowania na usługę:

1) szkoleniową, mającąna celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowującą do uzyskania kwalifikacji lub pozwalającąna jego rozwój lub

2) doradczą,mającąna celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalającąna jego rozwój.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz swoje pytania

Zapraszamy kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kontakt@waves-group.pl.

 zajrzyj również na nasze kanały społecznościowe.