Skip links

Dzień dobry!

Pozyskujemy miliony bezzwrotnych dotacji dla przedsiębiorców, dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu.

Pozyskujemy i rozliczamy

4.9/5 z 1312 ocen

Zweryfikowany partner

Naszą jakość i markę potwierdza 300+ zrealizowanych projektów.

5 MLN PLN +

Pozyskaliśmy na rozwój naszych klientów z sektora MŚP i dużych firm

94.5% skutecznosci

Posiadamy wysoki współczynnik skuteczności naszych wniosków.

Innowacje cyfrowe

645 mln zł dofinansowania dla MŚP oraz dużych firm. Dowiedz się więcej.

Zakres naszych usług

Pozyskaliśmy ponad 5 milionów złotych dla naszych klientów. Sprawdźmy czy i dla Ciebie możemy pozyskać środki. Nasz team tworzą eksperci związani w przeszłości z: PFR, PARP, NCBR oraz Komisją Europejską.

Dotacje wymagają osobistej relacji.

Obsługujemy ponad 120 firm rocznie, niezależnie od branży, czy skali działalności.

Klienci pytają

Nasi eksperci odpowiadają

waves faq

Firma specjalizująca się w pozyskiwaniu dotacji unijnych pomaga przedsiębiorstwom i organizacjom w procesie ubiegania się o fundusze unijne. Usługi takiej firmy obejmują m.in. analizę potrzeb, opracowanie wniosków, pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz wsparcie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z dotacji.

Dotacje unijne są przeznaczone dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, naukowych, kulturalnych oraz jednostek sektora publicznego. Są dostępne dla różnych branż, takich jak przemysł, technologie, innowacje, ochrona środowiska czy rozwój społeczny.

 

Kryteria wyboru projektów do dofinansowania zależą od konkretnej inicjatywy unijnej oraz programu, w ramach którego są rozdzielane środki. Najważniejsze kryteria to najczęściej zgodność z celami i priorytetami programu, innowacyjność i wartość dodana projektu, spójność z regionalnymi i krajowymi strategiami rozwoju, jakość i efektywność zarządzania projektem, doświadczenie i kompetencje wnioskodawcy oraz zrównoważony rozwój i współpraca międzysektorowa.

Proces ubiegania się o dotację unijną obejmuje kilka etapów, takich jak:

a. Zidentyfikowanie odpowiedniego programu i konkursu dla swojego projektu.
b. Przeprowadzenie analizy potrzeb i opracowanie koncepcji projektu.
c. Przygotowanie wniosku oraz niezbędnej dokumentacji.
d. Złożenie wniosku w odpowiedniej instytucji.
e. Oczekiwanie na ocenę wniosku i decyzję o przyznaniu dotacji.
f. Realizacja projektu i rozliczenie dotacji.

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos & templates. Every demo can be turned into one or multi-page. You can also use the shop features for all demos.

Czas trwania procesu ubiegania się o dotację unijną może różnić się w zależności od programu, konkursu i specyfiki danego projektu. Od momentu złożenia wniosku do otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji może minąć od kilku miesięcy do nawet ponad roku. Należy także doliczyć czas potrzebny na przygotowanie wniosku oraz realizację i rozliczenie projektu, co może wydłużyć cały proces do kilku lat.

O przyznaniu dotacji może minąć od kilku miesięcy do nawet ponad roku. Należy także doliczyć czas potrzebny na przygotowanie wniosku oraz realizację i rozliczenie projektu, co może wydłużyć cały proces do kilku lat.

Czy każdy projekt może otrzymać dotację unijną?
Nie każdy projekt kwalifikuje się do otrzymania dotacji unijnej. Projekty muszą spełniać określone kryteria, które są związane z celami i priorytetami danego programu oraz konkursu. Ponadto, ze względu na ograniczoną ilość dostępnych środków, konkurencja o dotacje bywa duża, a nie wszystkie zgodne z kryteriami projekty otrzymują dofinansowanie.

Najczęstsze błędy popełniane przy ubieganiu się o dotacje unijne to:

a. Niewłaściwy dobór programu lub konkursu.
b. Brak czytelnej i spójnej koncepcji projektowej.
c. Niewystarczające uzasadnienie celów i korzyści wynikających z projektu.
d. Błędy formalne w dokumentacji wnioskowej.
e. Niedoszacowanie kosztów realizacji projektu.
f. Niewłaściwe planowanie czasowe projektu.
g. Niewykorzystanie dostępnych informacji i wsparcia, np. od firm specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji.

Nie wiesz, czy Twoja firma ma szanse na pozyskanie dotacji?

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej zrozumiesz pozyskiwanie dotacji oraz dowiesz się czy warto składać wniosek o dofinansowanie.

Aktualności

Sprawdź co nowego w świecie dofinansowań, naszych projektów oraz usług. Bądź na bieżąco.